زمانی که وارد جمعی میشوی

لباس هایت معرف تو هستند

و زمانی که خارج میشوی

افکار و سخنانت …!

 

(لئو تولستوی)