اگر شما برای زندگی کردن اصول،ارزشها و قواعدی را در نظر بگیرید و زندگی  تان را بر پایه آنها تنظیم نمودید  شک نکنید که  شما فرد با کلاسی هستید.
برای  بالا رفتن کلاس زندگی تان  هر روز چیزی برای یاد گرفتن و یاد دادن  داشته باشید شیک و اندیشمند ندگی کنید . 
برای موفقیت دیگران دعاکنید  و از کشف عیب دیگران خوشحال و مسرور نشوید سلیقه به خرج دهید و با استفاده ازمواهب الهی چون عقل ، اندیشه امورمادی و معنوی زندگی تان را بهبود ببخشید.
همیشه یک گام به جلو جرکت کنید و اصول  و ارزش های ذهنی تان  را آپ ِدید کنید تا لذت بیشتری از آنها ببرید.
حداقل برای یک نفر الگو باشید ، احترام را بی غل و غش ترویج نمایید سلامتی را حتماً در اصول زندگیتان بگنجانید و از طرفی پارامترهای سلامتی  با تغذیه خوب ،  بهداشت و ورزش رابطه مستقیمی دارد لذا باید درآمدتان را بالا ببرید .تا از این شاخص ها بی بهره نباشید.
در جمع دوستان با وقار و شاداب حاضر شوید طوری رفتار نمایید که مایه افتخار خانواده تان باشید  صله رحم را انجام دهید .
 در یک کلام عیوب ظاهری ، پوششی ، فکری ،کلامی و رفتاری خودتان را بپوشید تا با کلاس بمانید .