تو یک انسانی …

زیبا باش

لباس خوب بپوش

ورزش کن 

مواظب هیکل و اندامت باش

هر سنی که داری خوب و زیبا بگرد

همیشه بوی عطر بده

مطالعه کن و آ گاهیتو بالا ببر

خودت را به صرف قهوه ای یا چایی در یک خلوت دنج میهمان کن

برای خودت گاهی هدیه ای بخر

وقتی به خودت و روحت احترام می گذاری احساس سربلندی می کنى

آنوقت دیگر از تنهایی به دیگران پناه نمی بری

و اگر قرار است انتخاب کنی کمتر به اشتباه اعتماد می کنی.

یادت باشد :

برای انسان عزت نفس غوغا می کند.

(وین دایر)