درس چهارم: ساخت انواع انیمیشن

  • انیمیشن فریم به فریم
    • نحوه ایجاد یک انیمیشن فریم به فریم با استفاده از فیلترها و تنظیمات میان یابی مناسب
  • انیمیشن خط زمانی
    • نحوه ایجاد یک انیمیشن خط زمانی


دانلود مستقیم - حجم دانلود ۱۳ مگابایت (کلیک کنید +)