درس دوم: ساختار انیمیشن

 • ساختار کلی فریم
 • ساختار فریم در انیمیشن Frame by Frame
  • نحوه نمایش و اجرای فریم ها در انیمیشن فریم به فریم
  • تغییر زمان نمایش لایه ها در انیمیشن فریم به فریم
 • ساختار فریم در انیمیشن Video Timeline
  • آشنایی با نحوه نمایش، اجرا و طول فریم ها در انیمیشن خط زمان
  • نحوه تغییر طول نمایش لایه ها در انیمیشن خط زمانی
 • مفهوم Tweening
  • مفهوم میان یابی در انیمیشن فریم به فریم
  • حالت های مختلف و تنظیمات پنجره میان یابی در حالت فریم به فریم
  • مفهوم میان یابی در انیمیشن خط زمانی
 • مفهوم فریم های کلیدی
  • فریم های کلیدی در انیمیشن فریم به فریم
  • فریم های کلیدی و نحوه ایجاد آن ها در انیمیشن خط زمانی


دانلود مستقیم-حجم دانلود ۸ مگابایت (کلیک کنید +)