عکسی از سحر جعفری جوزانی در کودکی

کودکی سحر جعفری جوزانی

سحر جعفری جوزانی بازیگر کشورمان و عکس و متن جدیدی را منتشر کرد.این بازیگر ۳۹ ساله عکسی از کودکی خودش را به همراه عکس جدیدی از چهره اش را منتشر کرده است.

سحر جعفری جوزانی نوشت:

*****

آدم بزرگها ارقام را دوست دارند.وقتى با آنها از دوست تازه اى صحبت مى کنید هیچوقت از شما راجع به آنچه اصل است نمى پرسند.

هیچوقت به شما نمى گویند که آهنگ صداى او چطور است؟ چه بازیهایى را بیشتر دوست دارد؟آ یا پروانه جمع مى کند؟

بلکه از شما مى پرسند:چند سال دارد؟چند برادر دارد؟وزنش چقدر است؟پدرش چقدر درآمد دارد؟و تنها در آن وقت است که خیال مى کنند او را مى شناسند.

اگر به آدم بزرگها بگویید:من خانه ى زیبایى دیدم،نمى توانند آن خانه را در نظر مجسم کنند.باید به آنها گفت:یک خانه ى صد هزار فرانکى دیدم!

آن وقت به بانگ بلند مى گویند:به به!چه خانه ى قشنگى

(وقتى بچه بودم پدر برایم کتاب زیباى شازده کوچولو نوشته ى “آنتوان دو سنت اگزوپرى”را میخواند ، بزرگتر که شدم خودم میخواندم و هنوز هم برایم تازگى دارد،نوشته اى براى همه و همیشه (کودکى✨بزرگسالى)

سحر جعفری جوزانی در کودکی