تبلیغ الهام حمیدی برای دکتر پوست و مو و زیبایی اش

عکس جدید الهام حمیدی

الهام حمیدی بازیگر کشورمان عکس جدیدی از خودش را منتشر کرده است.این بازیگر ۴۰ ساله به تبلیغ برای دکتر پوست و مو و زیبایی اش پرداخته است!

الهام حمیدی نوشت:

*****

میهمان دوست عزیزم

دکتر نغمه مشتاقی عزیز در کلینیکشون

الهام حمیدی کنار دکتر زیبایی اش