بزرگترین خودروساز جهان در سال ۲۰۱۷ +جایگاه ایران – ام پی دانلود|دانلود فیلم و سریال --

ام پی دانلود|دانلود فیلم و سریال

بزرگترین خودروساز جهان در سال ۲۰۱۷ +جایگاه ایران

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
دسته‌بندی نشده

سازمان بین المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری با انتشار آمار تولید خودروی جهان در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد تولید خودرو ایران در این سال به بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه رسیده است.

بر اساس این گزارش تولید خودرو ایران در این سال با رشد ۱۸.۱۹ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به ۱ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۳۹۶ دستگاه رسیده است.

تولید خودرو سواری ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱ میلیون و ۴۱۸ هزار و ۵۵۰ دستگاه بوده است. ایران در این سال همچنین۹۶ هزار و ۸۴۶ دستگاه خودرو تجاری تولید کرده است.

در میان کشورهای خودروساز جهان، ایران رتبه ۱۶ را در سال ۲۰۱۷ به خود اختصاص داده و بالاتر از کشورهایی مثل ایتالیا، جمهوری چک، اندونزی، بلژیک، سوئد، پرتغال، استرالیا و اتریش قرار گرفته است.

ایران در سال پیش از آن با تولید ۱ میلیون و ۱۶۴ هزار دستگاه خودرو در رتبه ۱۸ جهان از این نظر قرار گرفته بود اما در سال ۲۰۱۷ با کنار زدن اندونزی و جمهوری چک به رتبه ۱۶ ارتقا پیدا کرده است.

رتبه ایران از نظر تولید خودروهای سواری در سال ۲۰۱۷ نیز ۱۲ و از نظر تولید خودروهای تجاری ۱۹ اعلام شده است.

چین با تولید ۲۹ میلیون و ۱۵ هزار دستگاه بزرگترین خودروساز جهان در سال ۲۰۱۷ بوده است و آمریکا با ۱۱ میلیون و ۱۸۹ هزار دستگاه در رتبه دوم و ژاپن با ۹ میلیون و ۶۹۲ هزار دستگاه در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش ایران از نظر میزان رشد تولید در رتبه نهم قرار گرفته است. فنلاند با رشد ۹۰ درصدی تولید خودرو خود در سال ۲۰۱۷ رتبه نخست را از این نظر به خود اختصاص داده است.

کل خودرو تولید شده در جهان طی سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۹۷ میلیون و ۳۰۲ هزار دستگاه اعلام شده است که سهم ایران از این رقم ۱.۵۵ درصد بوده است. تولید خودرو جهان در این سال با رشد ۲.۳۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است.

جدول: تولید خودرو جهان در سال ۲۰۱۷، رتبه بندی شده بر اساس تولید کل

Country Cars Commercial vehicles Total % change
Total ۷۳,۴۵۶,۵۳۱ ۲۳,۸۴۶,۰۰۳ ۹۷,۳۰۲,۵۳۴ ۲.۳۶%
China ۲۴,۸۰۶,۶۸۷ ۴,۲۰۸,۷۴۷ ۲۹,۰۱۵,۴۳۴ ۳.۱۹%
Japan ۸,۳۴۷,۸۳۶ ۱,۳۴۵,۹۱۰ ۹,۶۹۳,۷۴۶ ۵.۳۱%
Germany ۵,۶۴۵,۵۸۱ ۰ ۵,۶۴۵,۵۸۱ -۱.۷۶%
India ۳,۹۵۲,۵۵۰ ۸۳۰,۳۴۶ ۴,۷۸۲,۸۹۶ ۵.۸۳%
South Korea ۳,۷۳۵,۳۹۹ ۳۷۹,۵۱۴ ۴,۱۱۴,۹۱۳ -۲.۶۹%
USA ۳,۰۳۳,۲۱۶ ۸,۱۵۶,۷۶۹ ۱۱,۱۸۹,۹۸۵ -۸.۱۳%
Spain ۲,۲۹۱,۴۹۲ ۵۵۶,۸۴۳ ۲,۸۴۸,۳۳۵ -۱.۳۰%
Brazil ۲,۲۶۹,۴۶۸ ۴۳۰,۲۰۴ ۲,۶۹۹,۶۷۲ ۲۵.۲۰%
Mexico ۱,۹۰۰,۰۲۹ ۲,۱۶۸,۳۸۶ ۴,۰۶۸,۴۱۵ ۱۳.۰۰%
France ۱,۷۴۸,۰۰۰ ۴۷۹,۰۰۰ ۲,۲۲۷,۰۰۰ ۶.۵۴%
UK ۱,۶۷۱,۱۶۶ ۷۸,۲۱۹ ۱,۷۴۹,۳۸۵ -۳.۷۰%
Iran ۱,۴۱۸,۵۵۰ ۹۶,۸۴۶ ۱,۵۱۵,۳۹۶ ۱۸.۱۹%
Czech Rep. ۱,۴۱۳,۸۸۱ ۶,۱۱۲ ۱,۴۱۹,۹۹۳ ۰.۰۰%
Russia ۱,۳۴۸,۰۲۹ ۲۰۳,۲۶۴ ۱,۵۵۱,۲۹۳ ۱۹.۰۱%
Turkey ۱,۱۴۲,۹۰۶ ۵۵۲,۸۲۵ ۱,۶۹۵,۷۳۱ ۱۴.۱۲%
Slovakia ۱,۰۰۱,۵۲۰ ۰ ۱,۰۰۱,۵۲۰ -۳.۷۰%
Indonesia ۹۸۲,۳۵۶ ۲۳۴,۲۵۹ ۱,۲۱۶,۶۱۵ ۳.۳۰%
Thailand ۸۱۸,۴۴۰ ۱,۱۷۰,۳۸۳ ۱,۹۸۸,۸۲۳ ۲.۲۸%
Canada ۷۴۹,۴۵۸ ۱,۴۵۰,۳۳۱ ۲,۱۹۹,۷۸۹ -۷.۲۱%
Italy ۷۴۲,۶۴۲ ۳۹۹,۵۶۸ ۱,۱۴۲,۲۱۰ ۳.۵۳%
Others ۵۳۶,۷۲۵ ۲۲۱,۹۴۷ ۷۵۸,۶۷۲ ۱۶%
Poland ۵۱۴,۷۰۰ ۱۷۵,۰۲۹ ۶۸۹,۷۲۹ ۱.۱۶%
Hungary ۵۰۲,۰۰۰ ۳,۴۰۰ ۵۰۵,۴۰۰ -۴.۰۱%
Malaysia ۴۲۴,۸۸۰ ۳۵,۲۶۰ ۴۶۰,۱۴۰ -۱۵.۶۲%
Romania ۳۵۹,۲۴۰ ۱۰ ۳۵۹,۲۵۰ -۰.۰۲%
Morocco ۳۴۱,۸۰۲ ۳۴,۴۸۴ ۳۷۶,۸۲۶ ۹.۰۰%
Belgium ۳۳۶,۰۰۰ ۴۳,۱۴۰ ۳۷۹,۱۴۰ -۵.۰۸%
South Africa ۳۲۱,۳۵۸ ۲۶۸,۵۹۳ ۵۸۹,۹۵۱ -۱.۵۱%
Taiwan ۲۳۰,۳۵۶ ۶۱,۲۰۷ ۲۹۱,۵۶۳ -۵.۸۰%
Sweden ۲۲۶,۰۰۰ ۰ ۲۲۶,۰۰۰ ۱۰.۰۴%
Argentina ۲۰۳,۷۰۰ ۲۶۸,۴۵۸ ۴۷۲,۱۵۸ -۰.۱۳%
Slovenia ۱۸۹,۸۵۲ ۰ ۱۸۹,۸۵۲ ۴۲.۰۰%
Netherlands ۱۵۵,۰۰۰ ۲,۲۸۰ ۱۵۷,۲۸۰ ۷۴.۹۷%
Uzbekistan ۱۴۰,۲۴۷ ۰ ۱۴۰,۲۴۷ ۵۹.۱۰%
Portugal ۱۲۶,۴۲۶ ۴۹,۱۱۸ ۱۷۵,۵۴۴ ۲۲.۶۸%
Finland ۹۱,۵۹۸ ۰ ۹۱,۵۹۸ ۹۰.۸۳%
Australia ۸۸,۱۹۵ ۱۰,۴۳۷ ۹۸,۶۳۲ -۳۸.۸۵%
Austria ۸۱,۰۰۰ ۱۸,۸۸۰ ۹۹,۸۸۰ -۸.۹۸%
Serbia ۷۹,۳۶۰ ۵۵۲ ۷۹,۹۱۲ -۰.۵۱%
Egypt ۹,۹۷۰ ۲۶,۶۷۰ ۳۶,۶۴۰ ۱.۱۳%
Ukraine ۷,۲۹۶ ۲,۲۴۶ ۹,۵۴۲ ۸۱.۲۷%

ساتین

برای دانلود کلیک کنید >> بزرگترین خودروساز جهان در سال ۲۰۱۷ +جایگاه ایران