--

ام پی دانلود|دانلود فیلم و سریال

ایران چقدر «گوسفند» دارد؟

۲۳ بهمن ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

طرح آمارگیری دامداری در تابستان سال‌جاری در سطح ۶٣٧٧ آبادی و شهر نمونه به مرحله اجرا در آمد. اطلاعات مورد نیاز در قالب ۴١٢۵١ پرسشنامه جمع‌آوری و سپس با روش‌های علمی در سطح استان و کشور تعمیم داده شد. بر اساس نتایج این طرح در مرداد ماه سال ١٣٩۶، تعداد ١,۴ میلیون بهره‌برداری دارای دام …

برای دانلود کلیک کنید >> ایران چقدر «گوسفند» دارد؟